RODO

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa, ponieważ Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą placówkę w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem oraz przekazywania informacji.

W związku ze zmianami regulacyjnymi wynikającymi z Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowić będzie podstawę prawną przetwarzania danych – informujemy, że zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym żądania dostępu do danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Dbamy o prywatność naszych użytkowników. Twoje dane są u nas bezpieczne.

Dziękujemy, że jesteś z nami.

Obowiązek Informacyjny

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Edyta Trojańska „Tyciowo” z siedzibą w Skawinie, przy ul. Bukowska 2/9.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: edyta@tyciowo.edu.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– przesyłania informacji na temat naszej oferty edukacyjnej,

– promowania zajęć poprzez umieszczanie filmów i zdjęć z naszych warsztatów,


Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione nikomu na zewnątrz, z wyjątkiem:

– podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej wymienionych celów z systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności; do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.